marital adjustment

category_family_image

سازگاری زناشویی

5 نفر این آزمون را انجام داده اند!
35,000 تومان
معرفی آزمون سازگاری زناشویی

ازدواج مهم ترین رویداد در چرخه زندگی انسان است که طی آن زوج ها در یک رابطه دوطرفه با همسر قرار می گیرند. این رابطه مهم ترین رابطه زندگی هر فرد است. تعامل، بخش جدایی ناپذیر از رابطه همسری، مانند هرگونه رابطه انسانی است و سازگاری زناشویی یکی از ملاک های موفقیت تعامل زوجین است. سازگاری عبارت است از نوعی رفتار تطابقی که به فرد اجازه می دهد تا با تقاضاهای محیط مواجه شود. در یک تعریف دقیق؛ سازگاری، تمایل به واکنش سازنده به جای واکنش مخرب است. به بیان دیگر، سازگاری زناشویی فرایند اصلاح، سازش و دگرگونی فرد و الگوهای تعاملی زوجین به منظور دستیابی به حداکثر رضایت در رابطه دانسته شده است.

سازگاری زناشویی، فرآیندی است که در طول زندگی زوج ها به وجود می آید و لازمه آن انطباق سلیقه ها، شناخت صفات شخص، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است. بنابراین، سازگاری زناشویی یک فرآیند تکاملی در میان زن و شوهر است که در زندگی، ایجاد و تقویت یا تضعیف می شود.

سازگاری زناشویی حالتی از تطابق در رابطه همسری است که طی آن زوجین بر اساس الزامات رابطه، واکنش سازنده نشان می دهند. موفقیت زندگی زوجین وابسته به موفقیت آن ها در سازگاری زناشویی بوده و ناسازگاری منجر به تنش می گردد.

در این پرسشنامه به بررسی میزان سازگاری شما و همسرتان در رابطه شما می پردازیم. با اجرای این پرسشنامه می توانید شرایط کلی میزان سازگاری خود و همسرتان را بسنجید.

انجام آزمون
35,000 تومان

جهت خرید و انجام این آزمون لطفا وارد سایت شده و یا ثبت نام نمایید.

ورود به سایت یا ثبت نام